Kemal

IKIZOGLU

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğrt.


Bilim ve teknolojinin daha önce belki de hiçbir zaman olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve bu önem seviyesi daha da artmaya devam edecek. Bilgi çağında yaşayan insanlar olarak öğrenmenin her geçen gün daha fazla önem taşıdığı, bilginin sürekli yenilenmesi ve eski bilginin geçerliliğini çabuk yitirmesi bizi sürekli öğrenme ve yenilenme ihtiyacı hissettiriyor. Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanıp paylaşabilmenin ve paylaştıkça daha çok değere sahip olabilmenin mümkün olduğuna inanıyorum.

Teknolojinin hayatımızla bu kadar iç içe geçmiş olması, bu teknolojiyi üretebilmenin de hayati derecede önem kazanmasına yol açıyor. Şu dönemde bile teknolojiyi üretenlerle tüketenler arasındaki seviye farkı hızla artıyor. Bilim ve teknolojiye öncelik veren ülkelerin dünyaya yön verebildiklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Kodlama eğitimi ve gelecek için önemi burada devreye giriyor. Çocuklara erken yaşta kodlama eğitiminin temellerini vermek, içinde yaşadığımız dünyanın nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olan, yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretmeyen nesiller yetişmesini sağlayacak.

Bilmek, bilinçli hareket edebilmek, zihinlerdeki düşünceleri gerçeğe dönüştürebilmek, dünyaya yön verebilmek için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitimi şart!